මෙම වැඩසටහන හිරු දරුවෝ සංවිධානාත්මක ලෙස ව්‍යුහගතවීමට පෙර ආරම්භක සාමාජිකයින් විසින් සිදු කරන ලද්දක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

වෙසක් පොහෝ දින මුහුදු මහා විහාරය විසින් සංවිධානය කරන දානමය පින්කමට සහභාගි වීම.

2013 මැයි 24 වන වෙසක් පොහෝ දින මුහුදු මහා විහාරය විසින් සංවිධානය කරන්නට යෙදුනු 10000 ක පිරිසකට දීමට බලාපොරොත්තු වූ වෙසක් දානමය පින්කමට අවශ්‍ය වූ පහත දැක්වෙන භාණ්ඩ පූජ්‍ය උඩලමත්තේ රතනප්‍රිය හිමි සමඟ සාකච්චාවෙන් පසු භාරගතීමු.

10000කට අයිස්ක්‍රීම් අතුරුපස ලෙස ලබා දීමට මුදල්. ( රැගෙන යෑමට නොහැකි බැවින් )
ප්ලාස්ටික් පිඟන් සහ කෝප්ප 500 බැගින්.
වෙසක් කූඩු ඇලවීම සඳහා සව්කොළ ලබා ගැනීමට මුදල්.
හාල් තුනපහ ගැනීමට මුදල්.
විහාරස්ථානයේ ආලෝකකරණය සඳහා මුදල්.