1818 ඔක්තොම්බර් මස 05 වැනි දින බ්‍රිතාන්‍ය පාලන අධිකාරිය අප උතුම් අංගම් ශාස්ත්‍රය විශේෂ නිවේදනයකින් තහනම් කරන ලදී. අංගම් ශාස්ත්‍රයත්, අංගම් මුහන්දිරම් නිලයත්, ඉලංගම්  මඩුත්, මෙදින අහෝසි කරන ලදී. වසර 196කට පසුව නූතන අංගම් මුහන්දිරම්තුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී සිදුකෙරෙන පාරම්පරික අධිෂ්ඨාන සටන්පූජාවකින් පසුව එදා සුදු ජාතිකයන් පැනවූ අංගම් සටන් තහනම ඉවත් කරන ලෙසට ඉල්ලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත සුවිශේෂී සංදේශයක් භාරදීමට නියමිතයි. වසර 196කට පසුව සෙංකඩගල නුවර දී යලි පණ ලබන රාජකීය අංගම් කෙළියේ විභූතිය 2014 ඔක්තොම්බර් මස 7 වන දින කුණ්ඩසාලේ ගල්මඩුව රජමහා විහාරයේදී උදේ 8.30 ට දැකබලා ගැනීමට හැකිවිය.

උපුටා ගැනීම : https://www.facebook.com/angampora