යළි පිබිදෙන හිරු දරුවෝ භාරගත් පරිදිම පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරස්ථානයට අත්‍යවශ්‍ය වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලෙස
රතු කැකුළු සහල් කි.ග්‍රෑම්. 50
නුඩ්ල්ස් කි.ග්‍රෑම්. 5
පරිප්පු කි.ග්‍රෑම්. 10
වියලි මිරිස් කි.ග්‍රෑම්. 0.5
කහ කුඩු කි.ග්‍රෑම්. 0.2
මිරිස් කුඩු කි.ග්‍රෑම්. 1
තුනපහ කුඩු කි.ග්‍රෑම්. 0.5
කෑලි මිරිස් කි.ග්‍රෑම්. 1
පොල්තෙල් ලීටර 4යි
සුදු ලූණු කි.ග්‍රෑම්. 1
කඩල කි.ග්‍රෑම්. 3
මුං ඇට කි.ග්‍රෑම්. 3
කව්පි කි.ග්‍රෑම්. 2
සීනි කි.ග්‍රෑම්. 10
තේ කොළ කි.ග්‍රෑම්. 2
සෝයා මීට් කි.ග්‍රෑම්. 5
කිරිපිටි කි.ග්‍රෑම්. 3
තිරිඟු පිටි කි.ග්‍රෑම්. 2
කෝපි කුඩු කි.ග්‍රෑම්. 0.5
ලුණු කුඩු පැකට් 10
ගම්මිරිස් කි.ග්‍රෑම්. 0.25
අබ කි.ග්‍රෑම්. 0.2
කින් සමන්විත වියළි ආහාර පාර්සල් කට්ටලය, අට පිරිකර, සෙසු පිරිකර සහ ගරු භාණ්ඩ සහිතව වැඩසටහනේ හත්වන අදියර ලෙස 2016-07-30 දින අප සමිතියේ සාමාජික සොයුරු බුද්ධි ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිස විසින් මුහුදු මහා විහාරස්ථානයට පුද්ගලිකවම ගෙන ගොස් පරිත්‍යාග කරන ලදී.
මේ සඳහා සහයෝගය දැක්වූ චන්ද්‍රලාල් මහතා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත්, දායකවන අනෙකුත් සාමාජික මහතුන්ටත්, දෑ හිතකාමී සියළු දෙනාටත් අපගේ ගෞරව පුර්වක ස්තුතිය මෙසේ පුදකරමු.
තෙරුවන් සරණයි!!!