රාජ්‍ය වර්ෂ 2016 ජූලි මස 19 වන ඇසළ පොහොය දින කිරිබත්ගොඩ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ මාසික ඔසුපැන් දන්සැල සහ සමාජය දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන පැවැත්වූ වෙමු.
මීට සමගාමීව විහාරස්ථානයේ සිල් සමාදන් වූ උපාසක උපාසිකාවන් පිරිසටත් ඔසුපැන් පිළිගැන්වීමක් සිදු විණි…
මේ වැඩසටහනට සහයෝගය දැක්වූ ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි…!